Rețele de canalizare și stația de epurare din satul Sinești, raionul Ungheni

Apa uzată dintr-un sector a satului Sinești va fi epurată cu ajutorul unei stații de epurare proiectată. Conductele de canalizare vor fi din PVC cu diametrul de 160 mm. În acest proiect se prevede proiectarea unei stații de epurare cu debitul de 25 m3/zi, pentru localitatea Sinești, raionul Ungheni. Stația de epurare va fi de tip monobloc, care va include următoarele instalații: stația de repompare/bazin de egalizare, grătar cu șnec, modul biologic, etc.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   rețele exterioare de canalizare gravitațională – 3,3 km
–   stație de epurare a apei uzate cu debitul de 25 m3/zi – 1 bucată
–   plan general – 1 bucăți
Beneficiar: Primăria comunei Sinești, raionul Ungheni
Finanțator: Primăria comunei Sinești, raionul Ungheni
Perioada de executare: 05.2014 – 08.2014