Rețele exterioare de alimentare cu apă în satul Lucăceni, comuna Horești, raionul Fălești

Sursa de apă pentru satul Lucăceni vor servi izvoarele de captaj existente. Debitul de apă a izvoarelor de captaj existente constituie 4,1 m3/h. De la izvoarele de captaj existente, apa se înmagazinează în trei rezervoare de apă existente, care sunt montate la o distanță de aproximativ 12 – 15 m de la izvoare. Din aceste rezervoare, apa, gravitațional va intra în rețeaua de alimentare cu apă a satului Lucăceni.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de apă – 3,5 km
 
Beneficiar: Primăria comunei Horești, raionul Fălești
Finanțator: Primăria comunei Horești, raionul Fălești
Perioada de executare: 09.2018 – 10.2018
Valoarea investiției: 1.366.090,0 MDL