Sistemul de alimentare cu apă a satului Hîjdieni, comuna Berezlogi, raionul Orhei

Scopul principal al acestui proiect este alimentarea cu apă a acestei localități. Consumul de apă pentru satul Hîjdieni constituie 113,0 m3/zi. Sursa de apă pentru localitatea Hîjdieni va servi sonda arteziană existentă nr. 3230. Debitul de apă a sondei arteziene existente constituie 10,0 m3/h.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de apă – 8,0 km
–   stație de pompare deasupra sondei arteziene – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general
 
Beneficiar: Primăria comunei Berezlogi, raionul Orhei
Finanțator: Primăria comunei Berezlogi, raionul Orhei
Perioada de executare: 03.2018 – 05.2018
Valoarea investiției: 4.711.140,0 MDL