Sistemul de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni

Proiectul în cauză prevede elaborarea proiectului de execuție detaliat și a devizului de cheltuieli pentru un sector din localitatea Horodiște, raionul Dondușeni. Pentru etapa a doua se urmărește și proiectarea sistemului de alimentare cu apă și pentru cealaltă regiune a localității

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   calculul hidraulic
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
 
–   rețele exterioare de apă – 6,1 km
Beneficiar: Primăria satului Horodiște, raionul Dondușeni
Finanțator: Primăria satului Horodiște, raionul Dondușeni
Perioada de executare: 04.2019 – 07.2019
Valoarea investiției: 3.645.130,0 MDL