Sondă arteziană în satul Frumoasa, raionul Călăraşi

În prezent în această localitate nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă. De aceea conducerea satului a hotărât inițierea proiectării unei sonde arteziene și a unui turn de apă în satul Frumoasa.

Servicii efectuate Date tehnice
–   ridicarea topografică
–   raport geologic
–   proiect de execuție detaliat
–   devizul de cheltuieli
–   verificarea proiectului
–   aducțiune de apă – 0,5 km
–   sondă arteziană – 1 bucată
–   turn de apă – 1 bucată
–   plan general – 2 bucăți
Beneficiar: Primăria satului Frumoasa, raionul Călărași
Finanțator: Primăria satului Frumoasa, raionul Călărași
Perioada de executare: 11.2013 – 12.2013